درباره‌ي ویزافون

 

همه بر دامنه‌ي كوهِ زبان ايستاده‌ايم و قله را مي‌نگريم.

هر روز ميليون‌ها نفر در سراسرِ جهان زبان‌آموزي را آغاز مي‌كنند، اما بنا به دلايلِ مختلف عزم‌شان سست مي‌شود و دنباله‌ي كار را رها مي‌كنند.

ويزافون با تكيه بر بيش از 50 سال تجربه در آموزشِ زبان به بزرگ‌سالان،  به عمده‌ترين و اساسي‌ترين دلايلي كه باعثِ دل‌سرد شدنِ زبان‌آموزان و رها كردنِ زبانِ انگليسي مي‌شود، پي برده است.

چرا اكثرِ افراد يادگيريِ زبان را رها مي‌كنند؟ 

·   چون نمي‌دانند سطحِ مهارت‌هايشان كجاست و از كجا بايد شروع كنند.

·   چون كمبودِ وقت دارند.

·   چون كلاس‌هاي زبان را براي خود مناسب و مفيد نمي‌يابند.

·   چون سرعتِ زبان‌آموزي‌شان با افزايشِ سن و مشغله‌ي كاري كاهش يافته است.


نگران نباشيد. ويزافون براي برطرف‌كردنِ تمامِ اين مشكلات راه حل دارد.

 

اين‌ها تفاوتِ ما با ديگران است:

1.  ما خودمان و كارمان را باور داريم.  بيش از 50 سال است پراتيك داريم.  از روزِ اول بر پايه‌ي حقيقت و باور و صداقت حركت كرده‌ايم و اين اعتقادِ صادقانه را به ديگران منتقل كرده‌ايم.  اين اعتقاد را در سازمان‌مان سرمايه‌گذاري كرده‌ايم.

2.  ما يك سازمان ِ تخصصي هستيم.  يعني از روزِ اول فقط و فقط يك كار را انجام داده‌ايم و صرفاَ به دنبالِ سود از اين رشته به آن رشته و از اين بازار به آن بازار نرفته‌ايم. يك عمر به مكانيزم‌هاي زباني و زبان‌آموزي فكر كرده‌ايم. 50 سال تجربه كرده‌ايم،  نيازهاي زبان‌آموزان را شناخته‌ايم و دركِ خود را بدون ِ وقفه بالا برده‌ايم تا به بهترين روش در آموزشِ زبان برسيم.

3. ما ايجادكننده‌ي روش هستيم. بنيان‌گذاران ويزافون از آغازِ فعاليتِ ويزافون در بخشِ متدولوژي، براي طراحي و تدوينِ دوره‌هاي انگليسي همكاريِ مؤثري با ويزافون ِ آلمان داشته‌اند. ويزافون اولين سازماني بود كه بيش از دو دهه‌ي پيش موضوعِ فراگيريِ مكالمه‌ي انگليسي به شيوه‌ي زبان ِ مادري را در «راهِ درستِ زبان‌آموزي» مطرح كرد كه بعدها از سوي برخي افراد متأسفانه بدون ِ اشاره به منبعِ اصلي موردِ استفاده قرار گرفت.

4.   ما هميشه از آخرين دست‌آوردهاي تكنولوژيك بهره برده‌ايم.  از دوران صفحه‌ي گرامافون كارمان را آغاز كرده‌ايم، با نوارِ مغناطيسي و كتاب ادامه داده‌ايم تا امروز كه به عصرِ كامپيوتر و تبلت و موبايل رسيده‌ايم.

5.  ما طراحِ سيستمِ آموزشِ زبان هستيم.  ما با مشاوره با سازمان‌هاي كوچك و بزرگ و بررسيِ نيازها و امكاناتِ اين سازمان‌ها سيستم و موادِ آموزشيِ خاصِ اين سازمان‌ها را به زبان ِ انگليسي، طراحي و اجرا مي‌كنيم.

6.  ما توليدكننده‌ي محصولاتِ آموزشي هستيم؛ درحالي‌كه ديگران واردكننده، مصرف‌كننده و كپي‌كننده اند.  خوش‌بختانه ويزافون با تكيه بر تعهد و تخصصِ نيروهاي داخلِ كشور، در زمينه‌ي طراحي و توليد به خودكفايي رسيده است و ادامه‌ي فعاليت‌اش به هيج مؤسسه يا كشورِ خارجي وابسته نيست.

7.  ما هميشه به وراي امكاناتِ موجود و در دسترس فكر مي‌كنيم. ما در عين ِ حال كه به نيازهاي امروزِ زبان‌آموزان‌مان توجه داريم همواره به آينده و نيازهاي آتيِ ايشان نيز فكر مي‌كنيم و براي آن برنامه‌هاي متعدد داريم.

8.  ما به مسئوليت‌هاي اجتماعي پاي‌بنديم. در فرهنگِ سازمانيِ ما داشتنِ صداقت با مردم و توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي همواره از اولويتِ خاصي برخوردار بوده. ما مي‌دانيم كه در يك جامعه نمي‌توان صرفاً براي خود زنده‌گي كرد زيرا هزاران رشته ما را به ديگران متصل و مرتبط كرده است. ما وظايف و تعهداتي براي حفظ و مراقبت از جامعه، انسان‌ها و محيطي كه در آن زنده‌گي مي‌كنيم تعريف كرده‌ايم. اين امر چيزي وراي منافعِ اقتصادي و مالي است.

9.  ما پاسخ‌گو هستيم. ما با ايجاد و معرفيِ راه‌هاي متعددِ ارتباطي، پاسخ‌گوي كاربران و سازمان‌ها هستيم.

10. فعاليتِ آموزشيِ ما مقطعي نيست. ما توليدكننده‌ايم؛ پس مي‌توانيم هر روز دوره‌هاي جديدي متناسب با نيازِ زبان‌آموزان‌مان طراحي و توليد كنيم. به همين دليل است كه يكي از شعارهاي ما «از الفبا تا ادبيات» است. يعني ما از ابتدايي‌ترين مراحل تا عالي‌ترين مراحل همراهِ زبان‌آموزان‌مان هستيم و نو به نو به آن‌ها خوراكِ آموزشي مي‌رسانيم.

 

مشخصات سازمان ويزافون:

·    بيش از 50 سال تجربه در امر آموزشِ زبان به ايرانيان.

·    تخصص و تعهد در امر آموزش.

  • ·    داشتن امتياز قانوني و ثبت شده تمامي محصولات آموزشي و علائم تجاري.

·    درك واقعي و صحيح از نيازهاي زبان آموزان ايراني.

·    طراحي و تدوين دوره‌هاي با در نطر گرفتن سن و شغل افراد.

·    ايجاد انگيزه.

·    فراگير و يكدست بودن آموزش در سراسر كشور.

·    طراحي و اجراي سيستم باتكيه بر دانش زبان‌شناسان، مدرسان ومتخصصان ايراني IT.

·    خودكفايي در طراحي و ساختن دوره‌هاي مورد نياز زبان‌آموزان ايراني.

·    در دست داشتن سيستم نظارت بر امر آموزش و سنجش ميزان پيشرفت آموزشي زبان‌آموزان در سراسر كشور بدون محدوديت در نفرات.

·    جواب‌گويي به نياز سازمان‌هاي بزرگ و غير متمركز براي دسترسي به پرونده‌هاي آموزشي و عملكرد نرم‌افزاري زبان‌آموزان در اقصي نقاط كشور به‌ صورت online.

·    طيف گسترده و متنوعِ محصولات از دوره‌ي آموزش كودكان تا دوره‌هاي تخصصي مديران.

·    طراحي‌هاي دوره‌هاي جديدِ آموزشي.

 

شماره پیام کوتاه :               3000909046
فکس:                             02189784041

ايميل:                       support@visaphon.com