روشِ کاریِ ویزافون

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه:

  • انگيزه داشته باشد و

  • شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد.

بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شودما اين انگيزه را حفظ كنيم و در رشته‌هاي مختلف به تناسبِ نيازِ اهاليِ آن رشته‌ها اين كار را انجام مي‌دهيم.

روشي كه ما به كار مي‌بريم، روشِ آموختنِ زبان ِ مادري و تكيه بر تمرين‌هاي عادت‌آموزي و مهارت‌آموزي است.  با اين روش است كه ما فضاي ذهني و تمرينِ ذهني را براي آموزشِ بزرگسالان ايجاد مي‌كنيم.

امروز دورانِ كامپيوتر و تبلت و موبايل است.

ما هميشه از آخرين دستآوردهاي تكنولوژيك بهره برده‌ايم.  از دوران صفحه‌ي گرامافون كارمان را آغاز كرده‌ايم، با نوارِ مغناطيسي و كتاب ادامه داده‌ايم تا امروز كه به عصرِ كامپيوتر و تبلت و موبايل رسيده‌ايم.

امروز حضورِ اين تكنولوژي‌هاي جديد در همه‌ي عرصه‌ها، از جمله عرصه‌ي آموزش، آن‌چنان مثبت و محسوس است كه با هيچ عذري نمي‌توان آن را ناديده گرفت.

از همين رو كوشيده‌ايم مانند هميشه با استفاده از تكنولوژيِ روز، يكي از مؤثرترين و جذاب‌ترين و متنوع‌ترين برنامه‌هاي آموزشِ زبان در فضاي مجازي و به صورت online را در اختيار علاقه‌مندان قرار دهيم تا چهار مهارتِ اصليِ زبان يعني:

  شنيدن (listening)     گفتن (speaking)     خواندن (reading)      نوشتن (writing)

را فرا بگيرند و گامي بلند در امرِ آموزشِ زبان بردارند.