از سال 1396 پس از 55 سال آموزشِ زبانِ انگلیسی به ایرانیان تصمیم گرفته‌ایم بر اساسِ خواستِ یکی از بنیان‌گذارانِ فقیدِ ویزافون، دوره‌های پايه وعمومیِ خود را در "طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري" در اختيار افرادي قرار دهيم كه:

* با هدف‌هاي بشردوستانه به جامعه خدمت مي‌كنند

* به امکاناتِ آموزشِ زبان دسترسی ندارند

* از طبيعت حفاظت مي‌نمايند

کسانی که در این طرح «بورسیه» می‌شوند بدونِ پرداختِ حتا 1 ریال می‌توانند به مدت 1 سال از دوره‌ی موردِ نظرشان بهره ببرند.

دست به دستِ هم مي‌دهيم و

* جمعيت‌هاي بشردوستانه مانندِ هلال احمر و به ويژه امدادونجات و خانواده‌هايشان

* آتش‌نشانانِ فداكار و خانواده‌هايشان

* كودكان و نوجوانانِ بيمار و يا بدونِ سرپرست و سازمان‌ها و جمعيت‌هاي حاميِ اين كودكان

* كودكان و نوجوانانِ مناطق محروم

* جمعيت‌هاي فعال در كارآفريني براي زنانِ سرپرستِ خانوار

* سازمان‌ها و جمعيت‌هايي كه با جان و دل از طبيعت و محيطِ زيست مواظبت مي‌كنند

* كارگراني كه در صنايع گوناگون به سازنده‌گيِ كشور مشغول‌اند ، به ويژه آنان كه در صنايع سبز و دوست‌دارِ طبيعت كار مي‌كنند را

زيرِ چترِ آموزشِ رايگانِ زبان قرار دهيم و شانسِ موفقيت و زنده‌گيِ بهتر را در اين جهان برايشان فراهم كنيم.


شما چه گروه‌هايي را مي‌شناسيد ؟ باقي را شما معرفي كنيد!

ارتباط با ما

همراهان ما


از سال 1341