از سال 1396 پس از 55 سال آموزشِ زبانِ انگلیسی به ایرانیان تصمیم گرفته‌ایم بر اساسِ خواستِ یکی از بنیان‌گذارانِ فقیدِ ویزافون، دوره‌های عمومی و دوره‌های کودک و نوجوانِ خود را در "طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري" در اختيار افرادي قرار دهيم كه:

* با هدف‌هاي بشردوستانه به جامعه خدمت مي‌كنند

* به امکاناتِ آموزشِ زبان دسترسی ندارند

* از طبيعت حفاظت مي‌نمايند

کسانی که در این طرح «بورسیه» می‌شوند بدونِ پرداختِ حتا 1 ریال می‌توانند به مدت 1 سال از دوره‌ی موردِ نظرشان بهره ببرند.

دست به دستِ هم مي‌دهيم و

* جمعيت‌هاي بشردوستانه مانندِ هلال احمر و به ويژه امدادونجات و خانواده‌هايشان

* آتش‌نشانانِ فداكار و خانواده‌هايشان

* كودكان و نوجوانانِ بيمار و يا بدونِ سرپرست و سازمان‌ها و جمعيت‌هاي حاميِ اين كودكان

* كودكان و نوجوانانِ مناطق محروم

* جمعيت‌هاي فعال در كارآفريني براي زنانِ سرپرستِ خانوار

* سازمان‌ها و جمعيت‌هايي كه با جان و دل از طبيعت و محيطِ زيست مواظبت مي‌كنند

* كارگراني كه در صنايع گوناگون به سازنده‌گيِ كشور مشغول‌اند ، به ويژه آنان كه در صنايع سبز و دوست‌دارِ طبيعت كار مي‌كنند را

زيرِ چترِ آموزشِ رايگانِ زبان قرار دهيم و شانسِ موفقيت و زنده‌گيِ بهتر را در اين جهان برايشان فراهم كنيم.


شما چه گروه‌هايي را مي‌شناسيد ؟ باقي را شما معرفي كنيد!

ارتباط با ما

همراهان ما


از سال 1341