پس از 56 سال آموزشِ زبان به ايرانيان تصميم گرفته‌ايم دوره‌هاي عمومي و كودك و نوجوان را در "طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري" در اختيار افرادي قرار دهيم كه:

* با هدف‌هاي بشردوستانه به جامعه خدمت مي‌كنند و

* از طبيعت حفاظت مي‌نمايند.

 

دریافت کد بورسیه
 

استفاده از کد بورسیه

 

 

دست به دستِ هم مي‌دهيم و

* جمعيت‌هاي بشردوستانه مانندِ هلال احمر و به ويژه امدادونجات و خانواده‌هايشان

* آتش‌نشانانِ فداكار و خانواده‌هايشان

* كودكان و نوجوانانِ بيمار و يا بدونِ سرپرست و سازمان‌ها و جمعيت‌هاي حاميِ اين كودكان

* كودكان و نوجوانانِ مناطق محروم

* جمعيت‌هاي فعال در كارآفريني براي زنانِ سرپرستِ خانوار

* سازمان‌ها و جمعيت‌هايي كه با جان و دل از طبيعت و محيطِ زيست مواظبت مي‌كنند

* كارگراني كه در صنايع گوناگون به سازنده‌گيِ كشور مشغول‌اند ، به ويژه آنان كه در صنايع سبز و دوست‌دارِ طبيعت كار مي‌كنند را

زيرِ چترِ آموزشِ رايگانِ زبان قرار دهيم و شانسِ موفقيت و زنده‌گيِ بهتر را در اين جهان برايشان فراهم كنيم.


شما چه گروه‌هايي را مي‌شناسيد ؟ باقي را شما معرفي كنيد!

ارتباط با ما

همراهان ما


از سال 1341