General Courses - Level Three

دوره‌های عمومي - سطح سوم


با دوره‌هاي عموميِ ويزافون پا به دنياي جذابِ آموختنِ زبانِ انگليسي مي‌گذاريد.

اين نخستين و مهم‌ترين گام براي ياد گرفتنِ زبانِ انگليسي است.

با فراگرفتنِ اين دوره‌ها، مهارتِ زبانيِ شما تا سطحِ مياني (Intermediate ) ارتقا مي‌يابد.

در اين دوره‌ها كلمه‌ها و جمله‌هاي انگليسي و نكاتِ دستوري را همراه با تصاوير و صدا  ياد مي‌گيريد و شنيدن و گفتن و خواندن و نوشتنِ آن‌ها را متناسب با تواناييِ خود تمرين مي‌كنيد.

اين دوره براي افرادي كه:

 o  زبانِ انگليسي را در سطحِ خيلي بالا نمي‌دانند بسيار مناسب و

 o  براي كساني هم كه به اندازه‌ي كافي انگليسي مي‌دانند اما قادر به حرف‌زدن نيستند

 o  و يا لهجه‌ي درست و سليسي ندارند بسيار مفيد است.

پس از مدتي كاركردن با اين دوره متوجه مي‌شويد كه قفلِ زبان‌تان باز شده و مي‌توانيد جمله‌هاي انگليسي را به راحتي و با لهجه‌يي سليس بيان كنيد.

مدت گذراندنِ اين دوره‌ها 12 ماه است و در سه سطح ارائه مي‌شود.تعداد دوره ها : 5

دوره هایی که در این سطح میخوانید :

Welcome to English - Level 3
شامل 65 درس

Pictorial Grammar
شامل 31 درس

Words and Sentences - Level 3
شامل 6 درس

Get to Know Nature
شامل 10 درس