First Steps - Level Two

دوره‌هاي پایه - سطح دوم


اولين گام‌ها در زبانِ انگليسي

همان‌طور که زبانِ مادری را یاد گرفته‌اید، انگلیسی را یاد می‌گیرید. یعنی:

با شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتنِ کلمه‌ها و جمله‌های انگلیسی

این دوره‌ها برای همه آموزنده و جذاب است.

هم بچه‌ها هم نوجوان‌ها و هم بزرگ‌ترها می‌توانند با این دوره‌ها کار کنند و صدها کلمه و عبارت و جمله‌ی انگلیسی را با لهجه‌یی سلیس و از راهِ درستِ آن یاد بگیرند.

 

مدت گذراندنِ اين دوره‌ها 12 ماه است و در سه سطح ارائه مي‌شود.تعداد دوره ها : 2

دوره هایی که در این سطح میخوانید :

A to Z Text and Numbers - 2
شامل 15 درس

Picture Cards - 2
شامل 22 درس