First Steps - Level Three

دوره‌هاي پایه - سطح سوم


اولين گام‌ها در زبانِ انگليسي

همان‌طور که زبانِ مادری را یاد گرفته‌اید، انگلیسی را یاد می‌گیرید. یعنی:

با شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتنِ کلمه‌ها و جمله‌های انگلیسی

این دوره‌ها برای همه آموزنده و جذاب است.

هم بچه‌ها هم نوجوان‌ها و هم بزرگ‌ترها می‌توانند با این دوره‌ها کار کنند و صدها کلمه و عبارت و جمله‌ی انگلیسی را با لهجه‌یی سلیس و از راهِ درستِ آن یاد بگیرند.

 

مدت گذراندنِ اين دوره‌ها 12 ماه است و در سه سطح ارائه مي‌شود.تعداد دوره ها : 3

دوره هایی که در این سطح میخوانید :

Shortcut to English - Level 1
شامل 24 درس

Nature
شامل 8 درس

Story Time - Level 1
شامل 7 درس