در روزهای پایانیِ اسفندماهِ 1396 کمیته‌ی اعطای بورسِ زبانِ انگلیسیِ پوری شهریاری تصمیم گرفت با بورسیه کردنِ 153 نفر از کارکنانِ محترمِ محک، به خاطرِ فعالیت‌های بشردوستانه و صمیمانه‌ی ایشان، سهمی کوچک در جشنِ پایانِ سال در محک ایفا کند.

از جناب آقای دکتر احمدیان و سرکار خانم‌ کامگار، سرکار خانم دیانتی‌زاده، سرکار خانم محمدی، سرکار خانم دادخواه، سرکار خانم زمانی و سرکار خانم زرگر که با مهر و صمیمیت ما را در اجرای این طرح یاری رساندند سپاس‌گزاریم. 

سرکار خانم سبزیان هم لطف کردند و لیست 10 نفر از کودکان و نوجوانانی را که در محک تحتِ درمان بودند در اختیارِ کمیته قرار دادند که بی‌درنگ بورسِ دوره‌های کودک و نوجوان در اختیارشان قرار گرفت.

هم‌چنین بورسِ دوره‌های عمومیِ زبانِ انگلیسی در اختیارِ 4 نفر از داوطلبانِ محترمِ محک، که در امرِ آموزش به کودکانِ محک فعالیت داشتند، قرار گرفت.

برای تمامیِ این عزیزان تندرستی و موفقیت آرزو می‌کنیم.