در خردادماه 1397 به همت و یاریِ جناب آقای بی‌خیله و جناب آقای طهماسبی 25 نفر از کودکان و نوجوانانِ روستای محمودآبادِ کهریزک برای دریافتِ بورسِ زبان انگلیسیِ پوری شهریاری به کمیته‌ی اعطای بورس معرفی شدند.

کمیته با بورسیه کردنِ تمامِ افرادِ معرفی‌شده موافقت کرد و این عزیزان نیز به جمعِ بورسیه‌ها پیوستند.

برای همه‌ی آنان موفقیت آرزو می‌کنیم و امیدواریم بیش‌ترین بهره را از دوره‌های زبان ببرند.