در اردی‌بهشت ماهِ 1397 پس از ملاقات و گفت‌وگو با ریاستِ محترمِ انجمنِ اولیاء و مربیان جناب آقای صدری و به خاطرِ قدردانی از زحماتِ مسئولانِ محترمِ این انجمن در راستای حمایت از آموزشِ صحیحِ کودکان و نوجوانانِ این مرزوبوم، کمیته‌ی اعطای بورسِ زبانِ انگلیسیِ پوری شهریاری تصمیم گرفت این بورس را در اختیار 24 نفر از مسئولانِ محترمِ این انجمن قرار دهد.

برای این بزرگواران موفقیت آرزو می‌کنیم.