درود به بچه‌های روستای خبر و بچه‌های روستاهای باغ پیشگاه و سارخانی و احمدخانی به خاطرِ شرکتِ پرشور و فعال‌شان در مرکزِ آموزشِ زبانِ خانه‌ي فرهنگِ خبر.

و درود به جنابِ آقای مهندس سجلوقی که با مدیریت و برنامه‌ریزیِ مدبرانه‌شان توانستند علی‌رغمِ امکاناتِ ناکافی، با کلاس‌بندی و تقسیمِ روزهای هفته، امکانِ دسترسیِ کودکان و نوجوانانِ روستاهای مجاور به دوره‌های زبان را فراهم نمایند.

با توجه به رشدِ ده برابریِ بورسیه‌های مرکزِ خبر و با توجه به نامه‌ی جنابِ مهندس سلجوقی، کمیته‌ی اعطای بورس تصمیم گرفت با کمال خوشنودی و افتخار، مدت زمانِ استفاده از بورسِ زبان را 1 سالِ دیگر در مرکزِ خبر تمدید نماید.

برای همه‌گیِ این عزیزان موفقیت آرزو می‌کنیم.