در بهمن ماهِ 1397 به همتِ جامعه‌ی یاوریِ فرهنگی برای 181 نفر از دانش‌آموزانِ مدرسه‌ی شهید مطهری در ایرانشهر امکانِ دسترسی به دوره‌های زبانِ انگلیسیِ کودک و نوجوان فراهم گردید.

از مدیرانِ محترمِ جامعه‌ی یاوریِ فرهنگی برای این اقدامِ خیرخواهانه و بشردوستانه سپاس‌گزاریم.

هم‌چنین از جناب آقای بارکزهی که این امکان را برای دانش‌آموزانِ این مدرسه فراهم کردند قدردانی می‌کنیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.