در شهريورماهِ 1398 بورسِ زبانِ انگليسي در اختيارِ 90 نفر از كاركنانِ پرتلاش و صميميِ بنيادِ كودك به پاسِ فعاليت‌هاي بشردوستانه و خدماتِ صادقانه‌ي آنان قرار گرفت.

از سرکار خانم دادخواه ، سرکار خانم ناظری ، سرکار خانم آدینه ، سرکار خانم حمزه‌وند ، سرکار خانم آبشاهی و سرکار خانم خاکسار که با مهر و صمیمیت ما را در انجامِ این کار یاری کردند سپاس‌گزاریم.

براي همه‌ی عزيزان در بنیادِ کودک موفقيت و تن‌درستي و توانايي در ادامه‌ي راهِ انساني‌شان آرزو مي‌كنيم.