در 14 شهریورِ 1398 تعدادِ 90 نفر از دانش‌آموزانِ زیرِ پوششِ بنیادِ کودک در مقطعِ دبستان، به جمعِ بورسیه‌های ما پیوستند.

به این عزیزان خوشامد می‌گوییم و برایشان موفقیت آرزو می‌کنیم.