خوش‌وقت‌ایم که توانستیم در مهرماهِ 1398 بورسِ زبانِ انگلیسیِ پوری شهریاری را در اختیارِ تعدادِ 18 نفر از کارکنانِ محترمِ صبحِ رویش قرار دهیم.

آرزو می‌کنیم این عزیزان در راهِ پرچالشی که پیشِ رو دارند موفق باشند و هم‌چنان به فعالیت‌های بشردوستانه‌ی خود ادامه دهند.

عكسي كه مي‌بينيد همراهِ سركار خانم جوزي در كنارِ ديوارِ آرزوها در دبستان صبحِ رويش گرفته شده. ايشان با لطف و صميميت قسمت‌هاي مختلفِ مدرسه را به ما نشان دادند؛ جايي كه ديدنِ آن حسي وصف‌نانشدني در انسان برمي‌انگيزد.

از جناب آقای داوودی و سرکار خانم جوزی و سرکار خانم مولایی که در انجامِ این کار ما را یاری دادند، سپاس‌گزاریم.