خوش‌وقت‌ایم که توانستیم در مهرماهِ 1398 بورسِ زبانِ انگلیسیِ پوری شهریاری را در اختیارِ تعدادِ 18 نفر از کارکنانِ محترمِ صبحِ رویش قرار دهیم.

آرزو می‌کنیم این عزیزان در راهِ پرچالشی که پیشِ رو دارند موفق باشند و هم‌چنان به فعالیت‌های بشردوستانه‌ی خود ادامه دهند.

از جناب آقای داوودی و سرکار خانم جوزی و سرکار خانم مولایی که در انجامِ این کار ما را یاری دادند، سپاس‌گزاریم.